Ben jij als coach aanwezig op de werkvloer? Ben jij een professional die zoekt naar een verbetering qua aanpak? Er zijn diverse coach opleidingen die deze verbetering aantoonbaar kunnen bewijzen. Wat is het nut van een coaching opleiding? Wat leer je allemaal?

Inhoud coaching opleiding

Als coach is het belangrijk om je te richten op het verbeteren van de begeleiding, de motivatie en de beïnvloeding van mensen. Het primaire doel is dat de effectiviteit en efficiëntie van anderen vergroot moet worden. Je leert technieken die ervoor zorgen dat je een facilitator wordt. Dit houdt in dat de coaching opleiding je verbeterd in het oplossen van problemen op de werkvloer. Er worden mensen geplaatst in een ruimte, waar jij vervolgens de begeleiding voor moet geven. Verder gaat een coaching opleiding in op het mentale aspect. Het is cruciaal om mensen een gevoel te geven dat ze worden gehoord en dat alles kan worden gecommuniceerd. Er wordt ook aangeleerd om een coachende houding aan te nemen. Dit houdt in dat personen met open oren en armen worden ontvangen om jouw coaching te ontvangen. Termen als projectie en overdracht zijn hier belangrijk bij. Jij wilt leren hoe jij als coach jouw positieve ideeën projecteert en overdraagt aan de persoon die jouw coaching ontvangt. Dit wordt gedaan in een praktische vorm, waarbij cursusgenoten kunnen oefenen op elkaar. Een doorslaggevende techniek is de techniek van het vragen stellen. Een gesprek kan naar de gewenste richting worden gestuurd door de juiste vragen te stellen. Op deze wijze bied je de gecoachte persoon de kans om het grotendeel zelf te bedenken. De uitvoering zal dan ook vlotter verlopen. Het kan natuurlijk ook voor komen dat de gecoachte persoon helemaal geen behoefte heeft aan jouw coaching. Ook daar leer je mee omgaan op de coaching opleiding. Er wordt namelijk veel energie gestoken in het omgaan met weerstand.