Werken is belangrijk. Maar nog belangrijker is dat iedereen ’s avonds ook weer heelhuids thuiskomt. Uit de geschiedenis blijkt dat een ongeluk altijd in een klein hoekje zit. Denk aan de grootste rampen: uit onderzoek blijkt dat er soms wel veertig oorzaken aan te wijzen zijn. Als een enkele oorzaak uit die keten afwezig was geweest, zou het hele ongeluk nooit hebben plaatsgevonden. Sommige van die oorzaken hebben te maken met menselijke factoren. Als jij op een plek werkt waar veiligheid een belangrijk issue is, ben jij het sluitstuk van die veiligheidsketen en vaak eindverantwoordelijke voor de veiligheid van jouw werkomgeving en die van anderen.

Wettelijke veiligheidsfuncties

Soms kunnen de gevolgen van een ongeval op een werkplek zulke massale gevolgen hebben, dat de wet specifieke eisen stelt aan de mensen die op die werkplek mogen werken. Verklaringen van medische en/of psychologische geschiktheid zijn dan nodig om een bedrijfspasje te kunnen krijgen. Soms is een VOG-verklaring of een antecedentenonderzoek door het Ministerie van Justitie zelfs noodzakelijk. Dit alles, om de veiligheid van iedereen te kunnen borgen. In sommige gevallen stelt de overheid dus harde eisen en treedt zij ook op als controleur voor bekwaam personeel. In andere gevallen krijgen bedrijven de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de veiligheid. Zij dienen ook duidelijk aan te tonen dat zij ruim investeren in de opleiding van personeel in het creëren en handhaven van een veilige werkplek, daar waar er substantiële risico’s bestaan.

VCA-certificaat

Een manier voor bedrijven om deze ‘investering’ naar buiten toe aan te kunnen tonen is door hun personeel op te leiden tot VCA-gecertificeerd personeel. Ook kan het helpen om aantoonbaar te voldoen aan de VCA zelf. V.C.A. vormt de afkorting van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (V) Checklist (C) Aannemers (A). Deze VCA is gebaseerd op vele jaren van ervaring van bedrijven op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

Kortom, veiligheid staat hoe dan ook voorop. Maar in risicovolle werkomgevingen is het zeker een pré. Zo houd je de veiligheid in tact, maar ook het verloop en verzuim van personeel. Gewoon eens meer informatie of je direct inschrijven voor de cursus? Neem dan contact op met Kap Opleidingen.